ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Search

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What are your esthetics needs?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Do you need a website or blog based theme?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

What level of browser support do you require?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Do you need a fixed width or responsive theme?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Does the theme support basic WordPress functions?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Do you need your theme to offer multiple layouts and columns?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Does the theme’s navigation support your website or blog’s content?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Does the theme offer call to actions for the home page and/or sidebar?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Is the theme SEO friendly?

1/ Nulla nec euismod dui

While WordPress is SEO friendly by default, not every WordPress theme will adhere to SEO best practices. Clean, optimized theme code is important for achieving the best search engine rankings possible. Quality code and solid design architecture make it much easier for search engines to digest your content and present it to searchers.

WordPress SEO guru Yoast, encourages theme buyers to validate their theme includes the following SEO fundamentals: displayed taxonomy descriptions, excerpts on archive pages, breadcrumbs, proper anchor text for post titles.

Yoast also warns buyers against themes that include: site name forced into title tag, static meta descriptions on pages, static robot tags, use H1 for the logo on every tag, place sidebars above content, hide links in the theme beyond theme creator.

2/ Suspendisse feugiat diam quis mi vestibulum blandit

Some of the discussion will be overkill for new WordPress users. The bottom line is you should make sure your theme developer mentions SEO and discusses why their theme is SEO friendly. And if you buy a new theme and simple SEO plugins like All-in-One SEO don’t work, replace the theme because you’ve got way more issues than you realize.

What level of support will you require?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque elit mauris, volutpat id feugiat eget, lobortis nec sapien. Mauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

 • Mauris non risus sem
 • Consectetur adipiscing elit
 • Duibh viverra faucibus

Lobortis nec sapie nmauris ac maximus odio. Etiam nec dui id nibh viverra faucibus.

Back to Top
Product has been added to your cart